dimarts, 6 d’abril de 2010

Tu Ajudes 2010 - Campanya contra les males olors

Tu Ajudes 2010 - Campanya contra les males olors

Projecte: Campanya contra les males olors

Descripció del projecte: La “Campanya contra les males olors” neix arrel d’una problemàtica social i ambiental que afecta un territori divers i complex al voltant dels complexos industrials de Tarragona. La campanya s’estructura en base a la participació ciutadana en la detecció i seguiment dels episodis d’olors, i ofereix una metodologia pròpia per trobar-ne l’origen. Al mateix temps, la campanya complementa els buits que l’administració pública no ha estat capaç de resoldre fins al dia d’avui, principalment conèixer quina és la composició química de les males olors i quina és la toxicitat potencial d’aquestes emissions.

Territori: Tarragonès Àmbit: Educació i investigació

Codi de votació: 1071

Import sol·licitat: 12.375 €

Descripció ampliada del projecte:

El GEPEC-EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya és una organització de defensa i estudi de la natura, una associació sense ànim de lucre que neix l’any 1985 amb el nom de Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp. Des del GEPEC-EdC parteixen tres vessants sota una mateixa finalitat: les activitats de coneixement de l’entorn, divulgació i sensibilització ambiental, les activitats de defensa ambiental i defensa del territori i les activitats de millora ambiental.

L’objectiu principal de la campanya és determinar de manera científica i independent quin és l’origen (o orígens) de les olors. Això permetrà avaluar-ne la seva toxicitat i demanar mesures correctores tant a l’administració com a les empreses que generen el problema.

La campanya consta de tres fases:

  1. Participació ciutadana en una enquesta sobre els episodis de males olors soferts fins ara, en funció de la molèstia percebuda i de possibles afectacions per a la salut. Els resultats de l’enquesta es faran públics un cop tinguin significació estadística.
  2. Participació ciutadana en el seguiment de nous episodis de males olors, que permetrà identificar a temps real l’origen dels episodis i el seu abast geogràfic. Publicació de les dades recollides en l’enquesta i interpretació estadística dels resultats.
  3. Processament dels resultats del seguiment d’episodis a temps real.

També adreçarem una proposta d’adhesió a la campanya als col·lectius més afectats, principalment associacions de veïns, centres educatius i entitats d’àmbit social, amb l’ajut dels quals esperem fer difusió de la campanya a un ventall molt ampli de la població i obtenir resultats ben representatius. El seguiment dels episodis de males olors es durà a terme gràcies a la col·laboració ciutadana de moltes persones que ens han mostrat el seu interès en detectar els episodis, anotar-los, i formar part d’una xarxa d’observadors que ajudarà a establir, amb criteris independents i avalats científicament, l’origen i composició de les males olors, mitjançant la seva correlació amb dades meteorològiques. La segona fase de la campanya comptarà amb el control químic dels episodis d’olors i, a més, s’anirà acumulant en una base de dades la informació que els observadors vagin anotant en els fulls de seguiment o formularis d’olors.

La participació ciutadana ha resultat fonamental en la detecció dels compostos i origen de les fonts emissores en zones on l’administració s’ha vist incapaç de resoldre el problema. L'elevat grau de responsabilitat i la qualitat de les dades procedents dels observadors ha permès, en altres estudis realitzats per entitats independents, eliminar amb un elevat percentatge els episodis d'olor. El personal necessari per a desenvolupar la campanya consistirà en un coordinador que efectuarà tasques a nivell tècnic, de difusió, i de suport al voluntariat. Paral·lelament, es contractarà una empresa o entitat externa per efectuar el control químic, per assessorar a nivell científic la campanya i per validar les dades que recullin els observadors.

El termini per votar finalitza el 15 d'Abril:

http://www.tuajudes.com/votar/1071

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada